Hybride hypotheek

De hybride hypotheek is een combinatie moderne levenhypotheek en spaar hypotheek. U kunt dus een deel van de premie beleggen in verschillende beleggingsfondsen en een deel kunt u onderbrengen in een hypotheekrentefonds. De vergoeding die u ontvangt over het geld dat u spaart in het hypotheekrentefonds is gelijk aan de hypotheekrente die u betaald over het leningdeel. Het voordeel van deze hypotheekvorm ten opzichte van de levenhypotheek is dat de premie lager is omdat de er geen kosten zijn voor het polisbeheer door de verzekeraar. Deze kosten worden via een opslag in de hypotheekrente (varierend tussen 0,1% en 0,3%) doorberekend, hetgeen fiscaal gunstiger kan zijn. Nadeel van deze hypotheekvorm is dat indien u naar een andere geldverstrekker wilt overstappen gedurende de looptijd, het vaak niet mogelijk is de polis voor het hypotheekrentefonds te houden.