Alles over hypotheekrenteaftrek

Wat is hypotheekrenteaftrek en wanneer heb je daar recht op?

De meeste mensen moeten een hypotheek afsluiten om het aankopen of bouwen van een woning te kunnen bekostigen. Een hypotheek is dus in feite een lening en over een lening moet rente worden betaald. De overheid wil het kopen van een eigen woning graag belonen. Daarom mag de hypotheekrente van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. Dit is de hypotheekrenteaftrek.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Hypotheekrenteaftrek is de regel dat je de hypotheekrente die je betaalt, van jouw belastbaar inkomen af mag halen. Hierdoor betaal je daarover minder belasting. Op deze manier levert hypotheekrente dus een klein voordeel op.

Aftrekbare kosten bij afsluiten van hypotheek

Rondom het afsluiten van een hypotheek mag u verschillende kosten aftrekken van uw inkomen in box 1. Alles bij elkaar kan die aardig wat geld schelen. Deze kosten mag u aftrekken bij de belastingaangifte over het jaar waarin u dit geld hebt betaald voor het afsluiten van een hypotheek. Het gaat hierbij om de volgende kosten:

 • advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur
 • bereidstellingsprovisie
  Dat geld betaalt u aan de bank of een verzekeraar om de aangeboden rente in de offerte te verlengen.
 • notariskosten voor de hypotheekakte
 • kadastrale rechten voor de hypotheekakte
 • taxatiekosten voor het krijgen van de lening
 • kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
 • boeterente
 • bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
 • kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot

Bron: belastingdienst.nl

Voorwaarden hypotheekrenteaftrek

Over de hypothecaire lening betaalt u rente. Dit is in feite de prijs die u betaalt voor het gebruikmaken van de lening. Deze hypotheekrente mag u ook aftrekken. U moet daarvoor wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Als u na 1 januari 2013 een hypotheek afsluit, heeft u maximaal 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Dit geldt alleen bij een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Bij deze beide hypotheekvormen lost u ieder jaar (of iedere maand) een bepaald bedrag af. De hypotheek gebruikt u voor het aankopen van een eigen woning of voor een verbouwing of onderhoud daarvan, of voor het afkopen van het recht van erfpacht.