Voor- en nadelen lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek los je iedere maand een vast bedrag af, met daar bovenop nog rente. Het rentebedrag wordt steeds minder naarmate de looptijd vordert. Een preciezere uitleg over wat een lineaire hypotheek precies is, lees je op de pagina over deze hypotheekvorm.

Zoals iedere hypotheekvorm heeft ook een lineaire hypotheek verschillende voor- en nadelen. Het is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wensen of deze voordelen en nadelen zwaar meewegen in de beslissing voor of tegen deze soort hypotheek.

De voordelen

  • Als starter op de woningmarkt is de hypotheekrente bij een lineaire hypotheek fiscaal aftrekbaar. Dit brengt iets mindering in de netto maandlasten.
  • Een lineaire hypotheek is over de volledige looptijd gezien de goedkoopste hypotheekvorm.
  • Er is een kleinere kans op een restschuld, omdat je al vanaf het begin van de hypotheek iedere maand een bedrag aflost. Hierdoor wordt het openstaande bedrag tijdens de looptijd steeds kleiner.
  • Zekerheid dat je de hypotheek aan het einde van de looptijd helemaal hebt afgelost.
  • Vergeleken met een annu├»teitenhypotheek los je bij een lineaire hypotheek sneller af, omdat je al vanaf het begin een vast bedrag aflost. Bij een annu├»teitenhypotheek los je in het begin relatief weinig af.
  • De bruto en netto maandlasten dalen beiden tijdens de looptijd van de hypotheek.

De nadelen

  • Aan het begin zijn de maandlasten van een lineaire hypotheek hoog. Dit komt doordat aan het begin nog veel rente moet worden betaald. Hierdoor heb je aan het begin echter ook relatief veel belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek.
  • In de meeste gevallen krijg je bij deze hypotheekvorm een lagere hypotheek. De reden hiervoor zijn de relatief hoge maandlasten aan het begin van de looptijd.