Wat is een hypotheek?

Bijna iedereen die een woning of (bedrijfs)pand wil kopen, krijgt ermee te maken: een hypotheek. Wellicht is een hypotheek voor jou een optie, maar vaker is het een noodzaak om de financiering voor de aankoop van een nieuw huis rond te krijgen.

Kort gezegd is een hypotheek een lening waarmee je een huis kan kopen en waarbij dat huis het onderpand is.
Bij een hypothecaire lening is onroerend goed het onderpand.

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek is een lening voor de aankoop van een huis of pand. Bij deze lening is het onroerend goed het onderpand. Het onroerend goed is het huis of het pand dat je aan wil schaffen.
Onderpand betekent dat de bank die het geld leent het onroerend goed mag verkopen als jij de lening niet (meer) terug kan betalen. Zo krijgt de bank toch nog (een deel van) het bedrag van de lening terug.

Een hypotheek bestaat in de meeste gevallen uit drie onderdelen: een lening, de aflossing en een verzekering.

De hypothecaire lening

De lening is vanzelfsprekend het bedrag dat jij leent om de woning mee te kunnen kopen. Over deze lening betaal je uiteraard rente. Op die manier verdient de geldverstrekker er immers ook iets aan. Deze rente betaal je iedere maand totdat de lening volledig is terugbetaald. De meeste hypotheken hebben een looptijd van 30 jaar. Iedere maand incasseert de bank de hypotheekrente van jouw bankrekening. 

Het aflossen van de hypotheek

Het aflossen van de hypotheek is het terugbetalen van de lening aan de geldverstrekker. Er zijn verschillende manieren waarop de aflossing kan verlopen. Deze verschillende manieren zorgen voor verschillende hypotheekvormen. De twee hypotheekvormen die tegenwoordig het vaakst worden afgesloten zijn de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheekBij deze hypotheekvormen los je iedere maand een bepaald bedrag van de lening af. 

Er zijn nog een aantal andere hypotheekvormen, maar die worden tegenwoordig niet zo vaak meer afgesloten. De reden hiervoor is dat die vormen minder gunstig zijn wat de belasting betreft. Er mag namelijk alleen nog maar van hypotheekrenteaftrek gebruik worden gemaakt bij hypotheken met een annuïtair of lineair aflossingsschema.

Verzekeringen afsluiten

Als derde onderdeel moet er bij het afsluiten van een hypotheek, vaak ook een verzekering worden afgesloten. Er zijn twee soorten verzekeringen die hierbij in beeld komen:

  • Een levensverzekering: deze verzekering geeft een uitkering na het overlijden en is vaak verplicht bij een hypotheek. Deze verzekering voorkomt dat je bij overlijden jouw eventuele nabestaanden achterlaat met een grote hypotheekschuld.
  • Woonlastenverzekering: deze verzekering dekt het risico op arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Het is nooit verplicht om deze verzekering af te sluiten.

Het ligt aan jouw persoonlijke situatie of je deze verzekering(en) nodig hebt en voor welk bedrag je, je in dat geval gaat verzekeren. Bij een goede hypotheekadviseur krijg je hier passend advies over.

Geldverstrekker krijgt zekerheid op terugbetaling

Bij een hypotheek is de huiskoper de hypotheekgever en de partij die het geld verstrekt is de hypotheeknemer. De partij die de lening verstrekt, wordt daarom ook wel de geldverstrekker genoemd. Dit kan een bank zijn, maar ook een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij.
Voor de bank is jouw huis als onderpand een zekerheid dat de lening (grotendeels) terug zal worden betaald.

Alles over…

Lees hier alles over de:

Annuïteitenhypotheek
Aflossingsvrije hypotheek
Groene hypotheek
Hybride hypotheek
Krediethypotheek
Lijfrente hypotheek
Spaarhypotheek